Anticipatia.com

Imaginea publicata reprezinta harta simplificată a reţelei de distribuţie a energiei electrice din Statele Unite, cu sectoarele vulnerabile, unde pot apărea întreruperi pe durata inducerii celui mai puternic flux electromagnetic aşteptat într-o perioadă de 100 de ani de fenomene cosmice, de Mark MacAlester, Agenţia Federală de Gestionare a Urgenţelor 

(O exemplificare de text ficţional de comunicare a rezultatelor unei analize de foresight având menirea să prezinte ameninţări reale legate de folosirea algoritmilor, scris de Helene Lavoix - continuarea articolului precedent)

Acest articol este preluat din site-ul de foresight strategic Red (team) Analysis

Acest articol deschide colaborarea Helenei Lavoix cu Anticipația și este preluat din: http://www.redanalysis.org/

Dr. Helene Lavoix este politolog (MFin Paris, MSc PhD Lond) specializat în previziuni strategice & avertizări asupra problemelor de securitate convenţionale şi neconvenţionale, scanarea orizontului şi asumarea riscurilor. Este prezentă în lista publică gestionată de LSEImpactBlog: @LSEImpactBlog/soc-sci-academic-tweeters. Găsiţi mai multe detalii, lucrări, cărţi, prelegeri în pagina sa din academia.edu. http://independent.academia.edu/HeleneLavoix

Într-o serie de 4 articole, prezentăm viziunea Helenei privitoare la importanța ficțiunii pentru a da valoare foresight-ului făcut cu știință.

S-a încetățenit o sintagmă - a devenit clișeu - Societatea Bazată pe Cunoaștere. Așa s-a tradus, pe românește, dintr-o pudibonderie dar și din prețiozitate, sintagma ”Knowledge Based Society”. De fapt, toți vorbesc de o Societate Bazată pe Cunoștințe.

Între cele două traduceri este o diferență de nuanță, esențială: cunoștințele constituie bagajul creat de procesul transmiterii și dobândirii de cunoaștere. Cunoașterea este dobândirea, presupune un efort mai mare decât aflarea și memorarea ... 

Dar, uneori, erorile de traducere relevă aspecte esențiale. Dacă judecăm cu atenție, vedem că umanitatea a ajuns deja în situația dependenței de dobândirea de nouă cunoaștere - a dependenței de cercetare. Ne place sau nu, fără noi pași în descoperirea științifică, civilizația actuală este în pericol. Iar, cum descoperirea conduce la tehnologii, la instrumentări, devine predictibil că civilizația umană devine din ce în ce mai dependentă de inovarea tehnologică. Și, astfel, devine din ce în ce mai cert că o fațetă a acestei situații este legată de nanoroboți. 

(Anticipația)

Abonează-te la promoții

JA Twitter Module

You are now being logged in using your Facebook credentials