Anticipatia.com

Dan Milici

Dan Milici

 

Contributor

Știință prospectivă

Saturday, 16 February 2013 21:39

Provocare la foresight NANO-ROBOETIC

Pe parcursul a cinci articole (*), Bianca Stan ne-a introdus în atmosfera robo-eticii - domeniu de foresight care a trecut deja în sfera deciziilor politice anticipative. În acest articol, Dan Milici vine cu o provocare incitantă și sugerează că, deja, câmpul atenției anticipatoare trebuie lărgit pentru a surprinde și scara ”nano”. Se va vorbi în curând și de o nano-robo-etică?

S-a încetățenit o sintagmă - a devenit clișeu - Societatea Bazată pe Cunoaștere. Așa s-a tradus, pe românește, dintr-o pudibonderie dar și din prețiozitate, sintagma ”Knowledge Based Society”. De fapt, toți vorbesc de o Societate Bazată pe Cunoștințe.

Între cele două traduceri este o diferență de nuanță, esențială: cunoștințele constituie bagajul creat de procesul transmiterii și dobândirii de cunoaștere. Cunoașterea este dobândirea, presupune un efort mai mare decât aflarea și memorarea ... 

Dar, uneori, erorile de traducere relevă aspecte esențiale. Dacă judecăm cu atenție, vedem că umanitatea a ajuns deja în situația dependenței de dobândirea de nouă cunoaștere - a dependenței de cercetare. Ne place sau nu, fără noi pași în descoperirea științifică, civilizația actuală este în pericol. Iar, cum descoperirea conduce la tehnologii, la instrumentări, devine predictibil că civilizația umană devine din ce în ce mai dependentă de inovarea tehnologică. Și, astfel, devine din ce în ce mai cert că o fațetă a acestei situații este legată de nanoroboți. 

(Anticipația)

Thursday, 27 December 2012 19:30

NANOROBOTICA

Termenul de robot a fost adus în atenție ca posibilitate tehnologică de literatura science fiction. În 1921, scritorul ceh Karel Čapek introducea în piesa sa R.U.R. o categorie nouă de personaje - un fel de robi care erau fabricați și crescuți în rezervoare. Ideea roboților a fost atractivă de la bun început. Așa cum o sugerează și numele, aceștia puteau fi meniți să facă latura silnică, înrobitoare a muncii umane. Nu sufereau și nu puneau probleme de etică și echitate.  În piesa sa, Čapek prelua de fapt un motiv mai vechi, acela de golem pe care, prin numele de robot (care în cehă are semnificația de muncă grea / nefericită / silnică - muncă de rob), îl lega de dorințele de eliberare firești pe care omul și le formulează în legătură cu tehnologia.

Astăzi, conceptul de robot nu mai poate fi legat strict de înlocuirea unor sarcini sau activități umane de către mașini. Am pășit deja în era nanoroboticii în care aceste creații tehnologice pot executa sarcini și activități pe care omul în absența lor, pur și simplu, nu le-ar putea întreprinde.

Începând cu această săptămână, Dan MILICI, conferențiar la Universitatea din Suceava, ne va introduce în lumea nanoroboticii și implicațiilor ei.

(Anticipația)

You are now being logged in using your Facebook credentials