Anticipatia.com

Catre o Civilizatie Dependenta de Nanoroboti?

Friday, 18 January 2013 23:08

S-a încetățenit o sintagmă - a devenit clișeu - Societatea Bazată pe Cunoaștere. Așa s-a tradus, pe românește, dintr-o pudibonderie dar și din prețiozitate, sintagma ”Knowledge Based Society”. De fapt, toți vorbesc de o Societate Bazată pe Cunoștințe.

Între cele două traduceri este o diferență de nuanță, esențială: cunoștințele constituie bagajul creat de procesul transmiterii și dobândirii de cunoaștere. Cunoașterea este dobândirea, presupune un efort mai mare decât aflarea și memorarea ... 

Dar, uneori, erorile de traducere relevă aspecte esențiale. Dacă judecăm cu atenție, vedem că umanitatea a ajuns deja în situația dependenței de dobândirea de nouă cunoaștere - a dependenței de cercetare. Ne place sau nu, fără noi pași în descoperirea științifică, civilizația actuală este în pericol. Iar, cum descoperirea conduce la tehnologii, la instrumentări, devine predictibil că civilizația umană devine din ce în ce mai dependentă de inovarea tehnologică. Și, astfel, devine din ce în ce mai cert că o fațetă a acestei situații este legată de nanoroboți. 

(Anticipația)

 

Posibilitatea realizării nanoroboţilor a condus la dorinţa speciliştilor din diferite domenii de a-i utiliza ca instrumente care să rezolve probleme din cele mai variate:

• Creşterea performanţelor roboţilor actuali se poate face prin utilizarea nanoroboţilor. Există deja echipamente tehnologice care comunică între ele pentru a rezolva o problemă tehnică. Noţiunea de robot implică astăzi şi elemente de adaptabilitate, comunicaţie şi chiar inteligenţă. Există linii robotizate de fabricaţie în care zeci de manipulatoarele sunt perfect sincronizate. Această sincronizare nu se face prin limbaj natural ci prin mii şi mii de biţi ce leagă mecanisme împânzite pe suprafeţe mari. Dar distanţe mici pentru noi ar putea fi considerate mari pentru nanoroboţi. Comuniunea între nano- şi macro-roboţi ar putea lărgi aria de utilizare a mecanismelor automate şi un domeniu de interes ar fi cel al operaţiilor medicale unde cele două tipuri de roboţi ar putea conlucra în vederea micşorării traumelor la care este supus organismul bolnav.
• Nanomaşinăriile sunt componente ale unui alt domeniu de interes. Acestea ar putea fi folosite pentru numărarea sau dozarea moleculelor în amestecurile chimice, în dozarea medicamentelor la nivelul ţesuturilor cu disfuncţii sau în recunoaşterea şi distrugerea unor comunităţi de celule canceroase. Aşteptările sunt mari şi în domeniul reconstrucţiei ţesuturilor, a vaselor de sânge, a pielii, în controlul instantaneu a compuşilor din sânge, în localizarea şi izolarea infecţiilor, ... Desigur, acestea reprezintă doar speranţe pentru viitor. Un viitor ce prinde formă odată cu trecerea timpului.
• Microscopul de forţă atomică este un instrument de mare precizie cu care se pot evalua susbtanţele la nivelul lor de bază, atomic. Acest lucru poate fi completat cu funcţii de manipulare a substanţei la nivel atomic, lucru ce poate fi făcut doar cu nanoroboţi sub privirea atentă a sistemelor computerizate ce vor monitoriza şi înregistra. Cu siguranţă acest lucru va conduce la punerea în evidenţă a unor noi proprietăţi a materialelor şi deci la rezolvarea unor probleme tehnice şi tehnologice la scară macro.
• Detectoarele de subsanţe în concentraţie redusă ar putea avea la bază aceleaşi structuri nanorobotice. Se cunoaşte greutatea cu care pot fi detectate acum concetraţiile mici de substanţe poluante. Protecţia Planetei va putea fi asigurată de detectivi microscopici ce vor putea recunoaşte particule elementare de substanţă prin interacţiuni chimice între moleculele constituente şi cele detectate. Aceleaşi aşteptări vin şi din partea mecanismelor de securitate ce vor să detecteze cele mai mici urme de drog sau de substanţe explozive sau periculoase.
• Transportoarele moleculare reprezintă o altă speranţă a oamenilor de ştiinţă. Posibilitatea de a manipula substanţa moleculă cu moleculă prin interiorul unui tunel microscopic în vederea controlării reacţiilor chimice ar reprezenta un mare pas înainte pentru cunoaştere. Desigur aceşti nanoroboţi transportori nu ar avea roţi şi nici motor cu ardere internă. Ei ar putea fi alimentaţi şi controlaţi prin intermediul temperaturii şi s-ar deplasa prin exploatarea proprietăţilor mediului în care evoluează.
• Termenul de Nubot (DNA machine) vine de la Nucleic Acid Robot şi alături de Bio-nanoroboţi vor fi cei care vor îngloba în construcţia lor substanţă organică, celule vii sau vor fi activaţi prin intermediul ADN-ului. Ei vor sta la baza nanomedicinei, a geneticii sau de ce nu a construirii viitoarelor biocipuri.

Acestea ar fi doar câteva domenii în care nanoroboţii ar putea face carieră. Dacă la acestea adăugăm aşteptările industriilor aerospaţiale, alimentare, a energiilor regenerabile, vom observa că ne îndreptăm spre o Eră a dependenţei de nanoroboţi.

 

Dan Milici

 

Contributor

Știință prospectivă

Login pentru a posta comentarii
You are now being logged in using your Facebook credentials