Anticipatia.com

O PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPRA PRACTICII GÂNDIRII ANTICIPATIVE - Tipuri metodologice - Futurologul alternativ

Tipuri metodologice - Futurologul alternativ

AlternativeFuturologul alternativ trece dincolo de convențiile și de punctele de vedere deja încetățenite, inclusiv de propriile prjudecăți - analizează şi propune o serie de perspective de viitor, posibile sau imaginabile.

Futurologul alternativ explorează şi propune idei de viitor care merg dincolo de convenţiile şi de punctele de vedere proprii (personale) şi ale organizaţiilor şi culturilor din care face parte (sociale). După o înţelegere critică a sistemelor sociale, prezentarea detaliată şi completă a alternativelor reale (trasând „spaţiul posibil” pentru alegerea umană) reprezintă următoarea metodologie de bază a anticipării pentru indivizi, organizaţii şi societate. Acest proces poate folosi metode subiective sau obiective. Futurismul alternativ începe cu acel grup de artişti, autori, cărturari şi cu presa de ştiri şi de divertismente care nu explorează o singură perspectivă, ci încearcă să abordeze o serie de posibilităţi care merg dincolo de propriile viziuni. Cei mai metodologici dintre aceşti futurologi dezvoltă scenarii sistematice (ex. GBN – Global Business Network – n.t.), care subliniază dimensiuni importante ale alegerii umane şi scot la iveală alegeri politice/normative dificile. Cei mai buni futurologi alternativi au o imaginaţie bogată şi o empatie dezvoltată. De asemenea, sunt bine pregătiţi interdisciplinar şi înţeleg pluralismul programelor, mecanismele consens/coordonare şi importanţa dialogurilor critice. De exemplu, în cadrul unuia dintre programele ştiinţifice ale SUA, desfăşurat la Universitatea Hawai, a fost iniţiată o specializare în viitoruri alternative.

You are now being logged in using your Facebook credentials