Anticipatia.com

O PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPRA PRACTICII GÂNDIRII ANTICIPATIVE - Tipuri metodologice - Futurologul Evo-Devo

Tipuri metodologice - Futurologul Evo-Devo

kirk-amyx72Futurologul Evo-Devo (de dezvoltare evolutivă) analizează posibilităţile de evoluție, prevede rezultatele dezvoltării şi încearcă să facă distincţie între procesele de evoluţie (haotice, reversibile, imprevizibile) ale schimbării universale şi cele de dezvoltare (convergente, ireversibile, previzibile statistic).

Futurologii de dezvoltare Evo-Devo folosesc recenta paradigmă a dezvoltării evoluţioniste drept cadru de analiză a schimbării universale şi o izolează între procesele ei evolutive (bazate pe selecție/alegere) şi de dezvoltare (bazate pe constrângere), care sunt paralele şi interdependente.
Acest model avansează ideea că toate schimbările fizice din sistemele adaptabile urmează un proces ce poate fi privit, în mare parte, ca unul haotic (evoluţionist) şi totuşi parţial previzibil (de dezvoltare). Acest proces este, în multe aspecte, prin analogie cu dezvoltarea biologică evolutivă. În domeniul biologic, precum în cazul exemplului evident al gemenilor identici genetic, cele mai multe schimbări fizice de la nivel molecular sunt complet „evoluţioniste” (întâmplătoare, neprevăzute, bazate pe selecţia naturală, imprevizibile, unice în structură şi dinamice de la geamăn la geamăn); totuşi, o serie de schimbări de la nivel organic/sistemic sunt, evident, de dezvoltare (previzibile, ireversibile, convergente şi comune la ambii gemeni). În acelaşi fel, chiar dacă mare parte a schimbărilor universale din această paradigmă sunt evident evoluţioniste, anumite legi, tendinţe şi tranziţii critice/faze ale schimbării/evenimente neaşteptate (cum sunt numeroasele dimensiuni ale schimbării tehnologice tot mai accelerate şi mare parte din specificul accelerării ineligenţei sociale, a interdependenţei şi a imunităţii de pe Tera) sunt cât se poate de previzibile, limitate şi legate de dezvoltare. Speranţa futurologilor de dezvoltare evolutivă este ca noile teorii de evoluţie-dezvoltare (Teoriile Evo-Devo) din biologie, programelor de tipul Studiilor Accelerate* şi Evo-Devo Universe** focalizate pe ştiinţa şi teoria sistemelor, să ajute la progresul metodelor şi al previziunilor tuturor futurologilor, în următoarii ani. Orice practicant al foresight-ului, om de ştiinţă, cercetător sau teoretician al sistemelor, care încearcă să echilibreze posibilitatea şi predictibilitatea („alegeri/selecții şi constrângeri”) în analizarea schimbării, se încadrează în această categorie. În ea se prea poate să se regăsească mulţi dintre biologii evoluţionişti şi de dezvoltare, teoreticienii informaţiei, teoreticienii sistemelor, ciberneticieni, cercetătorii din domeniul inteligenţei artificiale şi astrobiologii.

You are now being logged in using your Facebook credentials