Anticipatia.com

O PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPRA PRACTICII GÂNDIRII ANTICIPATIVE - Tipuri metodologice - Futurologul intuitiv


Tipuri metodologice - Futurologul intuitiv

LintuitionFuturologul intuitiv întrezărește imagini viitoare, evenimente şi procese la care se aşteaptă, în sens statistic, atât ca rezultat al alegerilor personale şi sociale anticipate, cât şi ca procese autonome, care se produc independent de alegerea cuiva.

Futurologii intuitivi caută să înţeleagă şi să prezică ceea ce este probabil şi previzibil, în ceea ce priveşte viitorurile personale, organizaţionale, naţionale, globale şi universale, fie ca rezultat al alegerilor anticipate colective, personale şi sociale (de ex.: un operator de sondaje politice, care vizează perioade scurte de previziune, cu marje de eroare verificabile), fie pentru procese autonome, independente de posibilităţile alternative ale alegerilor umane (de ex.: rata de accelerare a schimbării tehnologice, perceptibilă în medie pe toată planeta, odată ce i se aplică electricitate sau democraţie socialistă sau alt factor de atragere), fie pentru amândouă. Metodologiile merg de la predicţiile personale şi calitative ale futurologilor populari, până la teoria ştiinţifică, modelele formale, logică şi empirism. Cel mai bun futurism intuitiv necesită o bună educaţie universitară în ştiinţe şi respect pentru metoda ştiinţifică văzută ca mod intuitiv de cunoaştere, o filosofie mai puţin subiectivă decât discursul social şi non-ştiinţific (non-”natural”). Activitatea predictivă este în mod deosebit provocatoare, verificabilă şi concretă, dar mult prea puţin utilizată de către cele mai multe organizaţii futurologice. A fost iniţiată de către unele instituţii fondatoare ale studiilor legate de viitor, dar încă nu şi-a atins potenţialul maxim. Strategii tehnologici, care separă viitorurile tehnologice de trendurile istorice şi dezvoltările recente din ştiinţă, sunt şi ei un bun exemplu pentru acest tip de futurologi. Noile teorii despre comprimarea STEM şi alte mecanisme de accelerare a schimbării sunt un alt exemplu. Printre futurologii intuitivi, deşi ei nu se definesc astfel, se numără şi cei mai mulţi oameni de ştiinţă, meteorologii, statisticienii, evaluatorii, managerii de investiţie, modelatorii de sisteme, cei care fac cercetare operaţională, precum şi consultanţii politici, de afaceri, legali, sociali, personali implicaţi în previziuni. Îmbunătăţirea metodelor de previziune socială în activităţile ce ţin de viitor (prognoză, modelare, testare ipotetică, statistici, evaluare) va fi esenţială pentru progresul studiilor futurologice, în anii următori. La fel ca în cazul altor tipuri de previziuni, îmbunătăţirea la fiecare nivel poate fi stimulată şi prin dezvoltarea altor niveluri de futurologie.

You are now being logged in using your Facebook credentials