Anticipatia.com

O PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPRA PRACTICII GÂNDIRII ANTICIPATIVE

Future1-588-248Ce este un futurolog?
 Traduceri de: Dorina Tătăran
Futurologii sunt cei care privesc spre viitor şi oferă analize ale viitorului.
 
Disciplina care se ocupă cu asta poartă nume diverse, printre care şi anticipaţie şi studii futurologice (termenul cel mai ades preferat de către mediile academice, subliniind pluralitatea viitorurilor posibile, probabile şi preferabile), futurologie (singularul continuă să fie popular în literatură, dar nu şi în rândul oamenilor de ştiinţă), anticipare strategică (un termen care câştigă tot mai mult teren în ultimii ani), ştiinţa previziunii (Europa), anticipaţie (Spania şi America Latină), predicţie (Europa de Est), futurism (Franţa) şi o serie de sinonime mai puţin folosite (viitorologie, ştiinţe futuriste etc.)
 
Oxford English Dictionary spune că prima folosire a termenului futurist datează din 1842, cu referire la profeţii care au scris Biblia. Următoarea folosire apare odată cu futuriştii italieni şi ruşi, la începutul secolului 20 (1900-1930), o mişcare artistică, literară şi politică, despre care se ştie că încerca să respingă trecutul şi să îmbrăţişeze fără rezerve viteza, tehnologia şi schimbarea bruscă.
 
Astăzi, termenul de futurolog se aplică liderilor vizionari, inovatorilor, filosofilor, scriitorilor, consilierilor, moderatorilor şi altora care „privesc spre viitor”, precum şi celor care „oferă analize ale viitorului”, prin metode precum viziune, intuiţie, analogie, argument, logică, planificare, analiză politică, critică culturală, dezvoltare strategică, marketing, tactică, stabilirea unor ţeluri, prognoză, statistică, analiza tendinţelor pieţei, cercetare, plasament, sondaj, previziune, dezvoltarea de scenarii, anticipare, analize anticipate, dezvoltarea pieţelor virtuale, management şi analiză de risc şi alte activităţi orientate spre viitor.
 
Oricine şi-a pus vreodată întrebări despre mâine sau şi-a făcut planuri pentru săptămâna următoare poate fi numit futurolog, într-o oarecare măsură. Futurologii nu au nevoie de o anume pregătire, cu toate că cei mai buni se străduiesc să dobândească o instruire transdisciplinară şi să adopte o gândire sistemică.
 
You are now being logged in using your Facebook credentials